If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán chuyển đổi đơn vị thời gian

Vấn đề

Dung đang nấu gà tây cho bữa tối. Công thức nói rằng gà tây nên được nấu trong 112 giờ. Bạn ấy đã nấu được 25 phút.
Theo công thức, bạn ấy cần nấu gà tây thêm bao nhiêu phút nữa?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
phút
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?