If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:36

Thuyết minh video

A diện tích của hình vẽ này là bao nhiêu ở dưới đây Chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cạnh trong hình và chúng ta đã muốn biết diện tích của nó hay có bao nhiêu mét vuông màn hình vẽ này bao phủ bây giờ chúng ta có rất nhiều cách đo khác nhau mà chúng có vẻ khá hữu ích Tuy nhiên mình lại không biết một thủ tục đặc biệt nào để tìm ra diện tích của một hình 10 cạnh nên mình sẽ chỉ nghĩ về những gì mà mình biết thôi và những gì mà mình biết là cái Tìm diện tích của hình chữ nhật nó cũng chính là cái mà chúng ta có thể làm ở đây nào hãy xem Liệu mình có thể tìm được hình chữ nhật nào đây không nghe Đây là một hình chữ nhật thì không ở ngay đây do đó mình có thể tìm được diện tích của phần này tiếp tục hãy nhìn xem mình có thể tìm được thêm không Đấy cũng là một hình chữ nhật khác A và Dĩ nhiên mình có thể tìm ra diện tích của phần này ở đây chúng ta có thể gọi nhỏ nằm hình chữ nhật hay một hình vuông đều được Và khi đó chúng ta sẽ còn lại phân cuối cùng nay một lần nữa đó lại là hình chữ nhật Ừ như vậy điều chúng ta đã làm là chia chúng ra hai cắt nó ra thành 3 hình chữ nhật và giờ liệu chúng ta có thể tìm xem có bao nhiêu khoảng không gian mình chữ nhật màu tím này bao phủ màn hình màu xanh dương rồi hình nổi tiếng lá không được rồi nếu mình tính tổng chúng lại đó sẽ là diện tích của toàn bộ hình này Đấy vậy có bao nhiêu khoảng không gian mình rẽ này bao phủ nào hãy bắt đầu với hình ở ngay đây nó dài 3cm Vậy chúng ta có thể phân chia nó theo 3cm thành 3 phần bằng nhau và sau đó mình cũng có chiều rộng là 2 cm ở đây nên chúng ta có thể chia nó ra làm đôi vậy nếu chúng ta vẽ những điều này ra Anh ta có thể thấy hàng trên cùng bao phủ một cm vuông 2cm vuông và 3 cm vuông A và ta lại có hai hàng như vậy với hai hàng này mà mỗi hàng có 3 cm vuông do đó tổng cộng là 6 cm vuông nhé Cho hình chữ nhật này bao phủ 6 cm vuông hãy toàn bộ hình này bào phủ 6 cm vuông để hình tiếp theo kết quả đo của chúng ta là 3 cm vuông và 3 cm vuông vậy nó sẽ có ba hang với 3 cm vuông 29 cm vuông cuối cùng hình màu tím này nó có 3 cm và 9cm Vậy chúng ta có thể nói nó có ba hàng 9cm vuông hoặc 9 hàng 3 cm vuông sẽ là 27cm vuông Vậy diện tích của phần hình màu tím này Ừ nó bao phủ Tổng cộng là 27cm vuông thì màu xanh lá bao phủ 9cm vuông và hình màu sinh dưỡng bao phủ 6 cm vuông vậy nếu chúng ta + Tổng tất cả chúng lại tất cả những xăng ti mét vuông và chúng bao phủ chúng ta sẽ có được diện tích của cả hình vẽ này Đấy như vậy ta còn 6 cm vuông + 9cm vuông cộng với 20 cm vuông và chúng ta sẽ được tí nào sáu cộng 19 năm 15 15 cộng với 27000 tên 5 đơn vị cộng với 7 đơn vị là 12 đơn vị mở ra một trục và hai chục hãy 10 cộng với 20 là 30 và 30 cộng 12 là 42m Vậy diện tích của cả hình này là 42 cm vuông đây cũng chính là kết quả của bài toán nhé à