If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích hình phức tạp

Học cách chia các hình phức tạp thành các hình nhỏ hơn để tính diện tích. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng mình đang có một hình cái là lạc mất và đề bài đã cho chúng mình viết độ dài của một số cạnh của nó cạnh này có độ dài là 3,5 cm cạnh đối diện có độ dài là 6,5 cm nếu chúng mình qua đây là một hình tam giác khi ta có chiều cao hạ từ đỉnh xuống đáy bằng 3,5 cm và đáy của chúng mình được chia làm 2 phần phần thứ nhất bằng 2 cm và phần thứ 2 = 7 cm nhiệm vụ của chúng mình ở bài này đó chính là đi tìm diện tích của cả hình này tại đây các em nên tạm dừng video lại và thử nghĩ xem nhé đối với bài này chúng mình nên bắt đầu từ hình tam giác bởi vì đề bài đã cho chúng mình đủ giữa kiện rồi Tuy nhiên trước tiên chúng mình sẽ phải đi tính độ dài đáy của hình tam giác này đó chúng mình có thể nằm ngang được là hai cộng 7 bóng 9cm Ừ như vậy diện tích của hình tam giác này sẽ bằng 1/2 độ dài của đáy nhân với chiều cao vì chúng mình sẽ nhập nhanh nhé 1/2 của 92 là chiến giữa hai sẽ tăng 4,5 4,5 X với 3,5 sẽ bằng chúng mình sẽ nhất nhanh phép tính hãy ra ngoài nhỉ 4,5 nhân với 3,5 chấm tan hết như bình thường thôi năm x 5 = 25 M5 nhỏ 25 x 4 = 20 20 cộng hai bóng 2 12 tiếp 3 x 15 = 15,5 Nếu 13 x 4 = 12 12 + 11 = 13 khi tới đây chúng mình chỉ cần cộng lại thôi cá có hạ Năm xuống hai cộng 15 bóng 72 cộng 13 bằng năm tại một xuống ở đây chúng mình đến được hai chữ số sau dấu phẩy Nếu vậy Ở đây chúng mình đến 12 là tớ phải ở đây nhé như vậy phép tính 4,5 x 13,52 diện tích của hình tam giác này sẽ bằng 15,75 nhé đơn vị của chúng ta là xăng ti mét vuông tiếp đến chúng mình sẽ xử lý cảm cái hình lớn này nếu để nguyên như thế này chúng mình sẽ không thể nào tính được như vậy để đơn giản hơn chúng ta sẽ chia nó ra thành một hình chữ nhật và một hình tam giác nhé Bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm độ dài của mỗi cách ở đây như chúng mình đã tính ở trên chiều dài của hình chữ nhật này sẽ bằng ở những cm và chiều rộng của nó là 3,5 cm và với cả rộng lớn này bằng 6,5 cm lên để tìm được đoạn chưa biết này chúng ta sẽ lấy 6,5 - 3,5 nhé 6,5 - 3,5 số mình hiểm nhanh do được lá 3cm vì Vậy là bây giờ chúng mình có thể tính diện tích của cả hai hình này rối diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng à có chiều dài là 9 cm nhân với chiều rộng là 3,5 cm và 9x 3,5 số mảnh thứ nhất trong ngoài nhé và có 3,5 X19 bằng 95 Bằng 45,5 Nếu 49 X3 bằng 27 27 + 14 = 31 ở đây chúng ta thấy có một chữ số sau dấu phẩy nên chúng mình phải đánh dấu phẩy ở đây nhỉ Ừ như vậy Kết quả của phép tính 9 nhân 13,5 2 diện tích của hình chữ nhật này sẽ bằng 31,5 ý cô đơn vị của chúng mình vẫn là xăng ti mét vuông không Cuối cùng chúng mình sẽ tính đến diện tích của hình tam giác này vào đây chúng ta có thể nhận thấy rằng hình tam giác này là một hình tam giác vuông như vậy chúng mình hoàn toàn có thể áp dụng công thức tính diện tích của tam giác vuông ở đây nhé ta sẽ có A diện tích của tam giác vuông này bằng 1/2 cá nhân với chiều cao là chín và nhân với độ dài đáy là ta và chúng mình sẽ được 1/2 của 92 là chín chưa hay bằng 4,5 và có 4,5 nhân với 3 sẽ tăng Năm X3 bằng 15 tiết năm Nếu 13 x 4 = 12 12 + 1 = 13 như vậy đáp án của phép tính 1/2 X19 nhân 13 hay là diện tích của tam giác vuông này sẽ bằng 13,5 xăng ti mét vuông bây giờ kể Tính diện tích của cả hình lớn này số mình sẽ lấy diện tích của hình tam giác cộng với diện tích của hình chữ nhật rồi cộng với diện tích của hình tam giác vuông mảnh nhất ta có diện tích của cả hình lớn này sẽ vắng từ 15,75 khi cộng với 31,5 A và cộng với từ 13,5 và kết quả của chúng ta sẽ được lá vì chúng mình sợ Nhắc đây nhỉ 15,75 khi cộng với 31,5 cộng với 13,5 vẽ bằng Năm cộng với không bằng 57 + 5 = 12 12 + 15 = 17 biết 7 nếu 11 + 5 = 66 cộng một bằng 77 + 3 bằng 10 biết không Nhóm 1 một cộng một bằng hai Hai cộng 3 bằng năm Năm cộng một bằng sáu cùng tài sẽ đặt dấu phẩy thẳng ở đây nhỉ Như vậy phép tính 15,75 cộng với 31,5 cộng với 13,52 chính là diện tích của cả hình lớn này sẽ bằng 60,75 cm vuông nhé chả biết 60,75 xăng ti mét vuông anh như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài này rồi