If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Vẽ các đường thẳng song song và vuông góc

Vấn đề

Ta có thể dùng đường thẳng màu xanh để nối hai điểm màu đen bất kỳ.
Hãy nối một cặp điểm màu đen bất kì bằng đường thẳng màu xanh sao cho đường thẳng màu xanh vuông góc với đường đứt khúc.