If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ các đường thẳng song song và vuông góc

Vấn đề

Ta có thể dùng đường thẳng màu xanh để nối hai điểm màu đen bất kỳ.
Hãy nối một cặp điểm màu đen bất kì bằng đường thẳng màu xanh sao cho đường thẳng màu xanh vuông góc với đường đứt khúc.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?