If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ góc vuông, góc nhọn và góc tù

Vấn đề

Kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm start text, A, end text.
Di chuyển một điểm xanh sao cho start text, A, B, end text là một cạnh tạo nên góc đó.
Di chuyển điểm xanh còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn.
Kí hiệu góc (hình vòng cung nằm ở gần đỉnh của góc) cho biết đó là góc đang được đo.
Góc này là góc nhọn vì số đo của nó
90, degrees.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?