If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Vẽ góc vuông, góc nhọn và góc tù

Vấn đề

Kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm A.
Di chuyển một điểm xanh sao cho AB là một cạnh tạo nên góc đó.
Di chuyển điểm xanh còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn.
Kí hiệu góc (hình vòng cung nằm ở gần đỉnh của góc) cho biết đó là góc đang được đo.
Góc này là góc nhọn vì số đo của nó
90.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?