If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các đường thẳng song song và vuông góc

Đường thẳng song song là các đường thẳng trong một mặt phẳng cách nhau một khoảng bằng nhau. Các đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Đường thẳng vuông góc là các đường thẳng cắt nhau tại một góc vuông (90 độ).   Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video