Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Các đường thẳng song song và vuông góc

Đường thẳng song song là các đường thẳng trong một mặt phẳng cách nhau một khoảng bằng nhau. Các đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Đường thẳng vuông góc là các đường thẳng cắt nhau tại một góc vuông (90 độ).   Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video