If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán nhiều bước với số tự nhiên

Vấn đề

Sau khi thu thập trứng từ những con gà của mình, Danh đặt trứng vào thùng để bán. Danh cho đầy vào 15 thùng và còn lại 7 quả trứng. Mỗi thùng chứa 12 quả trứng.
Hỏi Danh đã thu thập bao nhiêu quả trứng?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quả trứng
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?