If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm số trung bình cộng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Bảng dưới đây cho biết số quả nho khô có trong một thìa ngũ cốc của các nhãn hiệu khác nhau.
Nhãn hiệuThiên NgânNhà LáĐồng XanhBảo AnRồng VàngMẹ Bơ
Số quả nho khô5955711
Hỏi trung bình mỗi thìa ngũ cốc có bao nhiêu quả nho khô?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quả nho khô.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?