If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép chia: số điểm trong mỗi hiệp đấu

Cùng giải một bài toán về phép chia. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng mình trong mùa giải bóng bàn lần này Dũng giành được tổng điểm là 144 tới nay Dũng đã thi đấu được chính trận mỗi trận gồm 4 Hiệp đấu Dũng được bao nhiêu điểm của mỗi hiệp biết rằng ở mỗi hiệp đấu Xuống nhận được số điểm bằng nhau Bây giờ chúng mình sẽ gạch chân những dữ kiện quan trọng của đề bài nhé đầu tiên chúng ta có giống thành được tổng điểm là 144 điểm tối nay cậu đã thi đấu được chín phần và mỗi trận gốm 4 Hiệp đấu đề bài đang hỏi chúng mình ở mỗi hiệp đấu Dũng nhận được bao nhiêu điểm biết rằng giống nhận được số điểm bằng nhau ở mỗi hiệp đấu ở bài này chúng ta có rất nhiều cách nào nhưng một trong những cách mà chúng ta có thể sử dụng đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm ở mỗi trận Dũng nhận được bao nhiêu điểm trốn ta sẽ lấy 144 điểm 144 chính là tổng số điểm là Dũng có ban đầu khi chia a 39 và cũng chính là số trận mà Dũng đã tham gia như vậy thương mà chúng ta nhận được sẽ cho chúng mình biết mỗi trận giống nhận được bao nhiêu điểm bây giờ chúng mình sẽ cùng xử lý phép tính này nhé ta có 144 chia 9 bằng 10 chia hết cho 9 nên chúng ta sẽ lấy 14 chia 9 nhé ta có 14/9 311 nhân 9 = 94 - 9305 hạn chữ số 4 xuống chúng ta có 54 54/9 bằng 66 x9 bằng 54 và 54,54 giá hết như vậy ở phép tính này đáp án của chúng ta hả 16 có điều này có nghĩa là ở mỗi trận đấu bạn Dũng của chúng ta nhận được 16 điểm gà thì mỗi trận đấu có bốn hiệp mỗi Hiệp Dũng nhận được số điểm bằng nhau nên ta sẽ lấy 16 điểm em tức là số điểm mà Dũng nhận được ở mỗi trận số chia cho 4 Hiệp để tìm ra số điểm mà số nguyên liệu của mỗi hiệp nhé càng sẽ có 16 chia cho 4 anh Bằng cho phép tính này xúc tế phải không nào 16/4 chúng ta sẽ được 4 ưu điểm đáp án của chúng ta cho bài này là 4 nhé Đây Rồi chúng mình cùng điểm là cách làm nào đầu tiên chúng ta có thể sử dụng 144 điểm là tổng số điểm và Dũng nhận được chia cho 9 trận để tìm ra được ở mỗi trạm dỗ nhận được đơn điểm mà vì mỗi trận có bốn hiệp đấu nên để tìm ra ở mũi cập đầu Dũng nhận được bao nhiêu điểm ta sẽ lấy 16 điểm Tức là số điểm và Dũng nhận được của mỗi trận chia cho 4 Hiệp đấu bằng 4 như vậy chúng mình đã giải xong bài toán này rồi nhé