If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép chia 280 : 5

Học cách chia 280 : 5.  Phép chia sẽ không có số dư. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình cần tính phép tính 280 ở 280 chia cho A5 e 280 chia cho 5 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình sẽ tắt tính ở phía dưới nhé thì mình sẽ có 280 khi chia cho A5 ở đầu tiên thì mình sẽ lấy 28 chia cho 5 28 chia cho 5 thì được bao nhiêu nhở chúng mình sẽ ghép ở bên ngoài nhé Mình có 5 nhân 5 bằng 25 25 x 6 = 30 30 thì lại vượt qua 28 mất rồi Vậy nên mình không thể lấy số 6 đường mình sẽ chọn số 5 nhá Vậy mình có là 28/5 được 5 35 X5 ở ngay 15 đang nhân 5 = 25 Sau đó mình sẽ lấy 28 chương 25 28 - 25 thì mình có 8 - 5 = 3/2 là hết sau đó đi mình sẽ hạ số không này xuống mình sẽ hạ số không này xuống giới hạn số 0 của đầy xuống mình có 30/5 và 30 năm được sáu thì biết 6 ở đây 6 x 5 = 30 và 30 - 30 là hết vậy thì mình sẽ có kết quả 280/5 bằng 56 280/5 bằng U50 A6