If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Tìm hiểu cách nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ). Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 4x201. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ừ ừ khi chúng ta có phép tính 4 cá nhân anh 201 và Như đã nói ở video trước khi đặt phép tính chúng ta sẽ gặt số lớn hơn trong trường hợp này là số 201 lên đầu chúng ta sẽ có số 201 đặt ở trên và số nhỏ hơn là số 4 đặt ở dưới chúng ta sẽ đặt số 4 thẳng với chữ số 1 nằm ở hàng đơn vị của số 201 và chúng ta sẽ có 201 x 4 = anh cũng giống như nhân số có một chữ số hoặc hai chữ số đối với nhân số có ba chữ số chúng mình cũng thực hiện các thao tác tương tự nhé Tức là ở đây chúng ta sẽ nhân lần lượt từ hàng đơn vị người đến hàng chục dưới hàng trăm anh ở đây chúng ta sẽ có bốn X1 bóng 4 d4x không đóng anh không bóng đá d4x 2 a = 8 như vậy đáp án của chúng mình sẽ là 804 nhé về nguyên lý hoạt động của phép tính này là sao nhỉ Bây giờ chúng mình thường nghĩ nhé cho tôi đây ta có 4 đơn vị nhân đến một đơn vị chúng mình sẽ ghét sang bên cạnh lắm 34 đơn vị cá nhân là một đơn vị a d bằng à 34 đơn vị trực tiếp đến chúng ta lại có 4 đơn vị nhân với 04 đơn vị nhân với không có số 0 của chúng ta Đây là mở hàng chục nên nào đây chúng ta sẽ có bốn Lương Thị nhân với không trục là sẽ vắng 4 lần với bất cứ số không nào cũng sẽ bằng không nhé nên ta có 4 đơn vị nhân với không chụp sẽ vắng không chụp trực tiếp đến chúng ta có 45 thị cá nhân với phim hài số 2 ở đây là hàng trăm nên là đây chúng ta sẽ có 4 đơn vị nhân với 200 phát đáp án chúng ta nhận được sẽ là 800 ý 4x Hai trăm rưỡi bằng 800 như vậy Ở đây chúng ta có 800 cộng với không Chụp cộng 14 sẽ thắng có 800 cộng Anh không trực cho cậu 34 sẽ tăng có 800 Anh Vinh từ từ anh như vậy Ở đây chúng ta cần lưu ý khi giật phép tính chúng ta cần đặt các chữ số sao cho thật thẳng hàng thành đơn vị giao hàng đơn vị hàng chục ra hàng chục và hàng trăm ra hàng trăm nếu không sẽ rất dễ sai ý