Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về cách tiêu chuẩn để nhân các số có nhiều chữ số

Giới thiệu cách tiêu chuẩn để nhân số có 1 chữ số với số có nhiều chữ số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học về các nhân 592 với 7 và nhìn chung thì chúng ta cũng sẽ học cách nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số và chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ Mình sẽ học theo cách nhân truyền thống và đó chắc cũng là cách nhân mà bố mẹ bạn đã từng học trong quá khứ chúng ta sẽ biết số có nhiều chữ số ở phía chết và số có ít chữ số hơn ở phía dưới vì bầy chỉ có mua chữ số hàng đơn vị thôi Vậy nên chúng ta sẽ biết ngay ở dưới số 22 và 7 chúng ta sẽ viết thẳng hàng nhau ạ Và bây giờ thì mình sẽ biết số nhân và mình bắt đầu thực hiện phép tính mình sẽ lấy từng hàng của số lớn hơn nhân với số nhỏ hơn Ví dụ như ở hàng đơn vị chúng ta có 2 nhân với 7 2000 với 7 và 2017 sẽ được 14 đơn vị mình không thể biết 14 ở đây được Mình chỉ có thể viết bốn ở hàng đơn vị và mình sẽ nhớ một chục hay là người đơn vị vào hàng chục mình nhớ một chục hay là mời đơn vị và hàng chục bạn cũng có thể nói là mình lấy 2 nhân vật bằng 14 viết bốn và những một viết bốn và nhớ một các bạn nhiều nhất 14 thì cũng sẽ ba người cộng 14 mình nhớ một vào trục tiếp theo ở trục thì mình sẽ có 9 X7 vợ 9x 7/63 nhưng ở đây Thực ra là mình lấy Chín chút như cái bẫy cơ Vậy nên mình sẽ có 90.000 17 bằng 63 chục thêm một chục nữa là 64 chục mình sẽ rất vốn của hàng chục mình nhớ 60 chục hay là 600 vào hàng trăm ạ Và bây giờ thì mình có thể nói sao mình đã lấy 9x 7 bằng 63 thêm một bằng 64,4 Và nếu sóng khi vọng rằng bạn đã hiểu được bản chất của việc này đó chính là chúng ta chỉ biết 4 hàng chục và sau đó chúng ta nhớ 6 tức là 60 chục hay là 600 vào hàng trăm bạn nên số 6 ở đây là tượng trưng cho 600 hay là 60 chục nhé Cuối Cùng Ở hàng trăm thì chúng ta có 5 người 7 bằng 35 nhưng thực ra đây là 500.000 thấy vậy cô đây mình sẽ có 500 nhân với 7 bằng 35 trăm thêm 6 nữa là 41 trang và bây giờ thì mình biết 41 ở dưới kết quả sẽ là 4144 Và nếu mình muốn kết nối cách nhân này với một cái nhiên đặc biệt khác thì mình sẽ viết ở bên phải nhé Họ bên phải này mình sẽ có một cách nhân mà cách viết hơi khác một chút xíu chúng ta sẽ viết lại 592 nhân với bẩn phải ở đây thì một phần nữa mình sẽ thực hiện nhân từng hàng của số lớn hơn với số nhỏ hơn 2 x 7 = 10 chi tiết 14 Các bạn thấy sống ở bên kia nhé mình đều có kết quả là 14 và mình sẽ biết 14 như thế này tiếp theo chị Hoàng chục thì mình sẽ có 9 x 7 bằng 63 nhưng thực ra là chín chục như 17 sẽ bằng 63 trục và mình sẽ biết như thế này mình sẽ viết 63 chục và cuối cùng ở hàng trăm thì mình có 500 nghìn dưới bảy và kết quả là 3.500 cũng là 35 trăm mình sẽ viết như thế này 3500i ở pha Cuối cùng thì mình sẽ cộng tác tích riêng lại mình có bốn hàng đơn vị vốn hàng chục 11 ở hàng trăm Tức là mình sẽ viết một và nhớ 10 trăm tức là một nhìn vào hàng nghìn ở phần cuối cùng ở hành nghề mày có một nghìn cộng 3.000 bằng 4.000 và kết quả vẫn là 4144 sống như các nhân lúc nãy ở cả hai cách viết thì chúng ta đã làm những việc y hệt nhau Chúng ba lần luôn lấy khách hàng của 592 nhưng với 7 và sau đó thì chúng ta sẽ nhớ và hàng tiếp theo ở bên này thì chúng ta đã biết lần lượt các tích riêng ra và sau đó thì chúng ta cộng Tùng tích riêng lại với nhau ở bên trái thì chúng ta vừa nhắn vào vừa nhớ hàng tiếp theo Ví dụ như mình lấy hai đơn vị nhiều người 7 thực chị sẽ được 14 đơn vị mình viết bốn hàng đơn vị và nếu một chục và hàng chục và chúng ta cũng tiếp tục làm như vậy Dĩ nhiên các bạn hãy xem kỹ lại cả hai cách nhân này và các bạn sẽ thấy là hai cách nhanh này đều y hệt nhau trong đó bị cắt viết ở bên trái sẽ là cách viết thông dụng hơn mà bố mẹ chúng ta đã từng học trong quá khứ và bây giờ thì Hầu hết chúng ta cũng sẽ viết như vậy