If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cách tiêu chuẩn để thực hiện phép nhân

Các ví dụ sử dụng cách tiêu chuẩn để nhân các số tự nhiên. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 74 X8 khi mình viết phép tính 7 của tư nhân 8 thì mình sẽ cần biết 8 đơn vị ngay ở phía dưới bún đơn vị và sau đó thì mình sẽ lần lượt lấy số 7 và số 4 để nhân với 8 bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bằng bố nhân với 8 4x 8 thì mình sẽ được 32 và 32 thì mình có thể viết lại tháng ba chục và hàng đơn vị mình biết hai đơn vị ở hàng đơn vị và nếu ba chục và hàng chục tiếp theo ở hàng chục nó sẽ có bảy ở hàng chục Thực ra đó là bảy chục bảy chục Nhân 18 sẽ được 56 chục bởi vì bệnh ở hàng chục thế nên chúng ta sẽ lấy bảy chục ngàn người tán và kết quả chính là 56 chục Vì sao đỏ năm sáu chục nghìn cộng thêm ra chụp mà mình đã nhớ lúc này nữa thì mình sẽ được 59 chục năm mươi chín chục bạn nên kết quả của phép tính này là 592 và bây rồi khi mình nhìn vào các đáp án tìm thấy đáp án C Chính xác là những gì mình vừa viết ra mình sẽ xem cả bạn a và đã làm bê nữa ở đáp án a thì chúng ta có bốn khi chúng ta lấy bốn nhân với 8 thì lại ra kết quả là 32 nhưng không hiểu sao bạn này lại ra kết quả là 23 4 đến 8 thì không phải là 23 phải đeo này sai ở đáp án b thì chúng ta có bốn x 8 = 32 viết hay và chúng ta cần Nếu 3 và hàng chục như trong đáp án này thì bạn này đã quên nhớ 3 và hàng chục đánh lại ra ở đây cần có số 3 nữa Nhưng vì không có số 3 vậy nên bạn đã quên nhớ 3 và hàng chục và dẫn đến kết quả sai đáp án b cũng là đáp án sai đáng lẽ ra chúng ta cần có 59 chấm câu ạ Và bây giờ để chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ lớn nhất khi bạn cần dùng cách tính nhân tiêu chuẩn để tính phép tính 418 nhân với năm và hiện tại thì bạn đang làm dở đến đây anh ta ở phía dưới đây là hỏi chúng ta chúng ta nên thay chữ y dài bằng con số mấy các bạn hãy tạm dừng video lại và Xem xe mình thể tự giải được hơn nhất một cách thì chúng ta làm bài tập này đó chính là chúng ta sẽ nhìn xem là chị đi dài sẽ được thay thế bởi con số mấy mình sẽ thực hiện phép nhân này theo các nghiên tiêu chuẩn để tìm xem chữ y có thể được thay thế bởi con số mấy bây giờ thì mình sẽ biết sau đây này nhá mình sẽ có 418 x 15 - K có 418 x15 Lê Hoàng đơn vị chúng ta có 8 đơn vị Ngân 15 đơn vị sẽ bằng 40 đơn vị mình rất không cửa hàng đơn vị và sau đó thì mình nhớ bún và hàng chục nhớ bốn và hàng chục A vậy là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy luôn chữ y sẽ được thay thế bởi con số 4 mình nên thay thế chữ y với con số 4 đây là chỗ và các bạn đang dùng lại vậy người sẽ thấy y sẽ bằng 4 Đó là một cuộc chạy viết môn đã bán được thế giới này chúng ta nên thay thế chữ y bằng con số 4 và 4 ở đây Đúng là hàng chục vạn nên nó đại diện cho bốn chục Phan Sỹ Liên là chú đang để tiếp tục tính phép tính này mình có một chục nhân với 5 sẽ bằng năm chục k cộng thêm bốn chục nữa sẽ đăng chín chục tiếp theo thì chúng ta khó là 400 x15 34 Xem x15o 400n 15 sẽ bằng 20 trăm mình có thời tiết 20 trăm Thành không trăm và 2000 vậy nên đáp án của cách tính này chính là 2.090 nhưng đề bài không yêu của chúng ta tính được phép tính này và để bà chỉ hỏi chúng ta là y sẽ bằng mấy phẩm đây mình sẽ thấy y = 4 y sẽ đại diện cho 4 và 4 hàng chục vụ nên đó chính là bốn chục á