If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về số dư

Số dư chính là phần còn dư sau khi chia. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép chia 7 chia 3 bằng ra để dễ hiểu hơn chúng mình có thể sử dụng các đồ vật để làm bài toán này nhất anh ở đây chúng ta có 7 que kem 1234567 và chúng mình đang muốn chia 7 qua kem này ra thành các nhóm sao cho mỗi nhóm có ba que kem tức là chúng mình sẽ cột 3 qua kem vào thành một nhóm ạ Bây giờ chúng mình cùng chia hả Anh ta có một nhóm gồm 3 que kem hai nhóm gồm 3 que kem là đến đây là hết rồi chúng mình không thể nào tạo ra thêm một nhóm gồm 3 các em nữa bởi vì ở đây chúng mình chỉ còn lại đúng là que kem trong khi đề bài yêu cầu đó có ba que kem cô như vậy que kem này là quay kem bị dư ra nhé hai trong Toán học chúng mình gọi que kem này lắm có số dư anh ở đây bình thường mọi người sẽ nói 7 chia 3 bóng hay tức là từ 7 qua kem Ban đầu chúng mình có thể tạo ra 2 nhóm bằng nhau mỗi nhóm gồm 3 que kem Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng mình không thể nào lấy 7 chia đều cho 3 được hay nói cách khác 70 hình chưa hết cho 3 và khi điều đó xảy ra số dư xuất hiện và trong trường hợp này số giữa đầy là một biết chúng ta sẽ ghi một ở đây chưa 1 vì chúng mình hoàn toàn có thể kiểm chứng lại điều này ta sẽ có A2 x32 x 3 = 6 chứ không phải được 7 để được 7 chúng mình cần phải cộng thêm 1 vào nữa có đầy ta có 2 nhân 3 bằng 66 cộng một sẽ bằng 37 Bây giờ chúng mình cùng làm cho một ví dụ khác nhé anh ở đây ta lại có 15 chia 4 = b giờ giả sử chúng mình có 15 chiếc bánh quy và nhiệm vụ của chúng mình Bây giờ là chia 15 chiếc bánh quy này vào thành các hộp sao cho mỗi hộp có 4 chiếc bánh quy Bây giờ chúng mình cùng chia nhé ta sẽ được một hộp gồm 4 chiếc bánh quy anh hai hộp gồm 4 chiếc bánh quy giá đánh hộp gồm 4 chất đáng quý ở đây chúng mình chỉ có thể tạo ra 3 hộp gồm 4 chất bánh quy thôi bởi vì chúng mình không hề có đủ số bánh chúng mình chỉ có 3 chiếc bánh trong khi đề bài yêu cầu và có bốn cơ như vậy ba chiếc đánh ở đây chúng mình gọi là số dư nhé vì vậy Ở đây chúng mình có thể kết luận được thắng 15 chia 4 = 3 dư D3 chúng mình kiểm tra lại phép tính này nhé ta sẽ có 3x u4 = 12 ở đây chúng ta mới được 12 thôi chứ chưa được 15 để được 15 chúng mình cần phải cộng ba vào nữa và ở đây 12 cộng ba chúng ta sẽ có 15 vì vậy 3 x 4 = 12 12 + 3 = 15m có một điều các em cần phải lưu ý đó chính là số dư không bao giờ lớn hơn số chia Ví dụ ở đây chúng mình không thể nào nói 15 chia 4 bằng hai rưỡi bảy được mặc dù bốn X2 + 7 hoàn toàn bằng 15 ta chỉ có thể nói 15/4 bằng 3 dư ba thôi nhất