If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm hiểu về số dư

Sử dụng các bảng minh hoạ phép chia và làm bài tập để hiểu về số dư.

Phép chia hết.

24:8=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Một dãy 24 hình tròn được chia thành 3 hàng, mỗi hàng 8 hình tròn.

Phép chia có dư.

25:7
Một dãy 25 hình tròn được chia thành 3 hàng, mỗi hàng 7 hình tròn và 1 hàng 4 hình tròn.
Ôi không! Ta không thể chia 25 hình tròn thành các nhóm 7 hình tròn. Ta còn một số hình tròn dư ra.
Ta có thể tạo bao nhiêu nhóm 7 hình tròn?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Ta còn dư ra bao nhiêu hình tròn? Hay nói cách khác, có bao nhiêu hình tròn không ở trong một nhóm nào?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Mấu chốt: Ta dùng số dư để diễn tả phần dư sau khi thực hiện phép chia.

25:7=3 (dư 4)
25:7=3 (dư 4)

Luyện tập

Bài tập 1
19:9=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
(dư
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)
Một dãy 19 hình tròn được chia thành 2 hàng, mỗi hàng 9 hình tròn và 1 hàng 1 hình tròn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.