If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ý nghĩa của số dư trong những bài toán

Hiểu ý nghĩa của số dư trong những bài toán.

Giới thiệu

Từ bài học trước, ta đã biết rằng số dư là phần còn lại sau khi thực hiện phép chia. Ví dụ, khi lấy 7:3, ta được 2 với số dư là 1, ta có thể viết thành như sau:
7:3=2 (dư 1)
Nhưng vì sao chúng ta phải hiểu về số dư? Số dư xuất hiện trong cuộc sống thường ngày như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem một vài ví dụ dưới đây.

Nhóm bài tập 1

Bài 1A
Thảo có 17 nghìn đồng để mua sô-cô-la. Mỗi thanh sô-cô-la có giá 3 nghìn đồng. Với số tiền đang có, Thảo muốn mua nhiều thanh sô-cô-la nhất có thể.
Số dư trong tình huống trên có nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 2: Những chú chim cánh cụt

Có tất cả 13 chú chim cánh cụt đi dã ngoại đến một tảng băng trôi. Trong một trò chơi, những chú chim ấy cần đứng thành 6 nhóm bằng nhau.
Mỗi nhóm có bao nhiêu chú chim cánh cụt?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chú chim cánh cụt

Có bao nhiêu chú chim cánh cụt còn dư mà không có nhóm?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chú chim cánh cụt

Điền vào chỗ trống.
13:6=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
(dư
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Bài tập 3: Những chiếc bánh táo

Hoàng có 41 quả táo để làm bánh táo. Mỗi chiếc bánh cần 7 quả táo.
Hoàng có thể làm bao nhiêu chiếc bánh táo?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chiếc bánh

Hoàng sẽ còn thừa bao nhiêu quả táo? (Có bao nhiêu quả táo còn dư sau khi làm bánh?)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quả táo

Điền vào chỗ trống.
41:7=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
(dư
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Bài tập 4: Những chiếc bánh mì xúc xích

Toàn nướng 29 cái bánh mì xúc xích cho các bạn của mình. Có tất cả 9 bạn và mỗi bạn ăn 3 cái bánh mì xúc xích.
Có bao nhiêu chiếc bánh còn thừa? (Có bao nhiêu chiếc bánh bị dư ra sau khi mỗi bạn đã ăn đủ?)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chiếc bánh mì xúc xích

Điền vào chỗ trống.
29:9=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
(dư
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
)

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.