If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các đơn vị đo độ dài (cm, m)

Vấn đề

Một chiếc đồng hồ đeo tay thường dài bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?