Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Bài toán về độ dài

Cùng giải các bài toán về độ dài bằng cách sử dụng phép cộng và phép trừ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em xuống vẽ một đoạn thẳng dài 72 cm ở trên sân chơi bằng phấn màu xanh mình sẽ vẽ đoạn thẳng mà dùng để vẽ ở dưới này nhé Đây là là thằng màu xanh và nó dai 72cm từ đây cho đến đây là 72 cm và sau đó bạn để vẽ một đoạn thẳng màu hồng đã thành màu hồng thì dài hơn bạn thảm màu xanh 14cm thì mình sẽ vẽ ở dưới này nhá Đây là đoạn thẳng màu hồng đây là đoạn thẳng màu hồng mà dùng đã vẽ và nó dài hơn đoạn thẳng màu xanh 14cm ừ ừ Ừ nếu bận đó từ đây cho đến đây ở đây phải đánh dấu lạnh nhé Nếu bạn đó từ đây cho đến đây khi độ dài này sẽ là 72 cm và sân còn lại sẽ là 14 cm ạ Và bây giờ để bài Hỏi chúng ta đoạn màu hồng mà dung đã vẽ dài bao nhiêu cm chúng ta sẽ cần lấy 72 cộng với 14,2 cộng với 14z bằng 2 + 4 = 6 ra đầy Chụp cộng một chục sẽ bằng tám chục đứa nên kết quả là 86 cm đoạn màu hồng dài 86 cm chúng ta sẽ làm thêm một vài nữa nhé một sợi dây cáp một sợi dây cáp trên cầu Nhật Tân dài 33m và một sợi dây cáp khác thì dài hơn sự giấy các ban đầu 13m em gửi bà mẹ ạ vì vậy nên khi nối hai Sự rạch khác với nhau thì tổng độ dài sẽ là bao nhiêu vậy là Đề bài hỏi chúng ta là tổng độ dài của hai sự dây cáp bằng bao nhiêu đầu tiên thì chúng ta sẽ cần vẽ ra sợi dây các ban đầu sợi dây pháp ban đầu dài 33m Ừ nó dài 37m mình sẽ phải lại theo chiếu rạp nhé sợ với các ban đầu dài 33m này Đây là 33m Anh 33m A và sự với các thứ hai thì dài cơ sở Giấy các ban đầu 13m mình sẽ vẽ một sợi dây cáp Sài Gòn sợi dây ban đầu 13m vì vậy nên sử dụng các thứ hai sẽ dài bao nhiêu nhỉ Mình sẽ lấy 33 cộng với 13 và kết quả là ba cộng 3 bằng 63 cộng một bằng 4 chiều dài sợi dây cáp thứ hai là 46m và bây giờ để bạn hỏi chúng ta là nếu Nối hai sợi dây vào với nhau thì tổng độ dài sẽ bằng bao nhiêu Ừ vậy thì mình sẽ vẽ bên này nhá Đây là sự dây dài 33m này và nói với nó là sợi dây dài 46m hai sợi dây được nối với nhau ạ Và nếu chúng ta làm như vậy thì mình có là 33m cộng với 46m mình sẽ lấy hai độ dài này cộng với nhau 32 cộng 46 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ à thì mình sẽ biết ra hỏi cái này nhá 33 cộng với 46 khi băng 3 + 6 = 9 và 30 cộng bốn chục sẽ bằng bảy chục vậy nên đáp án là 79 trên 79 m tổng độ dài là 79m Khi chúng ta làm thêm 1 bài nữa nhé à à ở chung của một chiếc khăn dài 36cm em và anh ấy quyết định cắt bớt trước khăn đi nên bây giờ chiếc khăn chỉ còn dài 19cm thôi vì vậy thi chung đã cắt bớt bao nhiêu cm của chiếc khăn ạ Bây giờ thì mình sẽ vẽ trước khăn của Trung ra nhá á một chiếc khăn lúc đầu dài 36cm và trong nó sẽ như thế này nó dài 36cm anh ạ A và sau đó thì Trung đã cách bước chiếc khăn của mình bây giờ nó chỉ còn dài 19cm mà thôi chị khen ngợi cắt thì trông nó sẽ như thế này chiếc khăn bây giờ thì chỉ còn dài 19cm mà thôi một chiếc khăn trong sự giống như thế này nó dài 19cm vì vậy Thi Anh ấy đã tắt đi bao nhiêu cm của chiếc khăn phần cắt đi sẽ là hiệu của 36 và 19 Ừ anh ấy đã cắt đi phần này ạ bây giờ để chúng ta sẽ lấy 36 - 19 336 - 19 336 chương 19 thì sẽ bằng 6 thì không chịu được 9 huyện Yên chúng ta sẽ cần vay một trục từ hàng chục mình sẽ đặt số 3 đi và mình còn hai chục ra sau đó mình 70 cộng 16 bằng 16 cửa hàng đơn vị thì có 16 mình lấy 16 - 9 = 7 OOO và 2 - 1 = 1 các bạn nên kết quả là 17cm Trung đã copy 17cm của chiếc khăn của mình lúc đầu thì anh ấy có một chiếc khăn dài 36cm và sau đó anh ấy cắt đi 17cm lên bây giờ anh ấy còn chưa Khăn giả 19cm chúng ta có thể kiểm tra lại nhá mình lấy 36 ban đầu - 17 thì kết quả cũng sẽ là 19 chiếc khăn cái con 19cm