If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về độ dài

Vấn đề

Ba bạn Oanh, Yến và Hạnh đo độ dài của các chiếc thang.
BạnĐộ dài chiếc thang
Oanh23 m
Yến47 m
Hạnh29 m
Hỏi tổng độ dài của hai chiếc thang của Yến và Hạnh là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
m