If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Dựng hình chữ nhật khi biết diện tích (phần 1)

Cùng dựng một hình chữ nhật với diện tích cho sẵn.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở mỗi vui nhỏ trên lối này có diện tích là một đơn vị vuông vẽ nên mỗi hình vuông nhỏ này là một đơn vị vuông thì vẫn này là một đơn vị vuông và hình vuông này cũng là một đơn vị vuông bây giờ chúng ta được yêu cầu vẽ mô hình chữ nhật với diện tích là 10 đơn vị vuông ở khi tôi dẫn tất cả ở đây đang nói về độ lớn của khoảng không gian mình chuyển nhập ba Phủ trên mặt phẳng vì vậy hình vẽ của chúng ta ở đây là hình chữ nhật chúng ta để yêu cầu vẽ mô hình chữ nhật ba phổi được 10 đơn vị vô Thứ ba chúng ta biết rằng mỗi hình trong số này là một đơn vị vua vẽ chúng ta muốn có một diện tích là 10 đơn vị vuông chúng ta có thể vẽ mô hình chữ nhật đi qua hàng trên cùng này cho đến khi chúng ta có được mỗi đơn vị vốn nhưng vấn đề ở đây là chỉ có 1 2 3 4 5 6 7 đơn vị Phú đi qua chỗ này Vậy chúng ta không thể vẽ một hàng dài mùa đông vị vua được khi chúng ta cũng không thể vẽ một cột dạy bởi vì 123456 chỉ có 6 đơn vị vuông Vậy chúng ta cũng không thể vẽ hình chữ nhật đi xuống giống như vậy mà vì chúng ta cần 10 đơn vị vô vậy điều đó có nghĩa là ta phải chia 10 đơn vị vua của chúng ta ra thành các phần bằng nhau Nó không thể trải qua hết một hàng chúng ta phải chia các hình vuông đơn vị ra thành các nhóm chúng ta có thể chia 10 đơn vị ra thành hai nhóm 5 anh hoặc 5.2 cả hai cách đều được nào hãy làm thôi hãy vẽ cho mình một hình chữ nhật và chúng ta sẽ bắt đầu ở đây Đây là một hình chữ nhật và nhìn xem đó là năm khi chúng ta có thể đọc thế này và chắc chắn rằng nó đã bao phủ hoàn toàn các đơn vị vuông theo đó vậy Đây là hình chữ nhật của chúng ta chủ đề hình chữ nhân hay phổ 12345 đây là hàng năm đầu tiên và hàng năm thứ hai các đơn vị vô 6 7 8 9 và 10 vậy Đây là một câu trả lời hoàn hảo bộ hình chữ nhật có hai hàng mẹ mỗi hàng có 5 hình vuông đơn vị và chúng ta có thể vẽ chữ nhật này mọi nơi trên lối này điều đó không thành vấn đề chúng ta có thể vẽ Nó ở dưới này đây với hai hàng năm hoặc ấy ngay đây với hàng năm mất cái hình chữ nhật nào bao phủ hai hàng năm thì sẽ có diện tích là 10 đơn vị môn tương tự bất kỳ hình chữ nhẫn là 3,5 hàng hay Khỏi nhìn xem chúng ta có thể vẽ ra không nào không thì hãy xem nhau Đây là một hình chữ nhật em và nó sẽ bao phủ a12 Vậy chúng ta có các hành 2 và có 5 hàng như vậy vậy 123456789 10 vậy một lần nữa hình chữ nhật này ba Phủ 10 đơn vị Vương vậy bất cứ hình chữ nhật nào các bạn có thể vẽ trên mặt lưới này mẹ nóng hoặc ba khổ 2 hàng năm hoặc bao phủ năm hàng hay các đơn vị vô là một hình chữ nhật có diện tích là 10 đơn vị vuông ở à à