If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh diện tích với hình vuông đơn vị

Vấn đề

Hình chữ nhật nào có diện tích lớn hơn?
Chọn 1 đáp án:
Làm thế nào mà ta biết được hình nào có diện tích lớn hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?