If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm diện tích bằng cách đếm các ô vuông

Vấn đề

Hình nào dưới đây có diện tích bằng 8 cm2?
Một ô vuông bằng 1 cm2.
bằng 1 cm2.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?