If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm diện tích bằng cách đếm các ô vuông

Vấn đề

Hình nào dưới đây có diện tích bằng 8 cm2?
Một ô vuông bằng 1 cm2.
bằng 1 cm2.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?