If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dựng các hình chữ nhật với một diện tích cho sẵn

Vấn đề

Diện tích của hình chữ nhật màu xanh dương bằng bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm2
Cho một hình vuông và một hình chữ nhật. Hãy di chuyển các góc của hình vuông sao cho diện tích của hai hình bằng nhau, nhưng độ dài các cạnh của hình mới không bằng với độ dài các cạnh của hình chữ nhật đã cho.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?