If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về thể tích hình hộp chữ nhật

Ôn tập những kiến thức cơ bản về thể tích hình hộp chữ nhật và luyện tập thêm với một số câu hỏi thực hành.

Thể tích là gì?

Thể tích của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích được đo bằng các đơn vị khối.
Ví dụ: hình hộp chữ nhật dưới đây có thể tích là 18 khối vì nó được tạo thành từ 18 khối lập phương.
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm thể tích? Hãy xem video này.

Thể tích hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Thể tích hình hộp chữ nhật= chiều dài×chiều rộng×chiều cao
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật? Hãy xem video này.

Ví dụ 1:

A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns. The length of the rectangular prism is 3 units. The width of the rectangular prism is 2 units. The height of the rectangular prism is 3 units.
Thể tích=chiều dài×chiều rộng×chiều cao
Thể tích=3×2×3
Thể tích=18 (khối lập phương)

Ví dụ 2:

A rectangular prism with a length of 6 centimeters, a width of 5 centimeters, and a height of 7 centimeters.
Thể tích=chiều dài×chiều rộng×chiều cao
Thể tích=6×5×7
Thể tích=210 (cm3)

Dạng 1: Tính thể tích bằng phép nhân

Bài 1A
Thể tích của hình hộp chữ nhật phía dưới bằng bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm3
A rectangular prism with a length of 7 centimeters, a width of 4 centimeters, and a height of 2 centimeters.

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập này: Thể tích 1

Dạng 2: Tính thể tích bằng cách chia hình thành các khối lập phương bằng nhau

Bài 2A
Khối lập phương:
A cube has a visible front, right hand side, and top faces.
Thể tích của hình hộp chữ nhật phía dưới bằng bao nhiêu?
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 12 cubes: 3 rows and 4 columns. The top face of the cube shows 8 cubes: 2 rows and 4 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
khối lập phương

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem các bài tập này:
Thể tích và khối lập phương 1
Xây dựng công thức tính thể tích

Dạng 3: Những hình khó

Bài 3A
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Hỏi thể tích của hình là bao nhiêu?
A figure made up of two rectangular prisms. The first rectangular prism has a base that measures 6 centimeters length by 7 centimeters width, and has a height of 1 centimeter. The second rectangular prism sits next to the first rectangular prism. It has a base that measures 3 centimeters length by 7 centimeters width and has a height of 4 centimeters.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm3

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập sau đây:
Chia nhỏ hình để tìm thể tích
Bài toán về thể tích

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.