If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 3: Cấp số nhân

Tìm công thức truy hồi dựa vào công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân và ngược lại

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

{h1=26hn=hn1(9)
Tìm công thức số hạng tổng quát của hn.
hn=