Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 3: Cấp số nhân

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân

Vấn đề

Quang và An phải tìm công thức số hạng tổng quát cho cấp số nhân 30,150,750,3750, với số hạng đầu là g1.
Quang tìm ra công thức là gn=305n1.
An tìm ra công thức là gn=65n.
Hỏi bạn nào tìm ra đúng công thức?
Chọn 1 đáp án: