Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 3: Cấp số nhân

Tổng các số hạng của cấp số nhân hữu hạn

Vấn đề

Cấp số nhân ai được cho bởi công thức:
a1=8
ai=ai134
Tìm tổng 25 số hạng đầu tiên của dãy số.
Chọn 1 đáp án: