If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hoán vị và tổ hợp

Vấn đề

Bạn cần phải xếp các chú tuần lộc của mình, Prancer, Quentin, Rudy và Jebediah, thành một hàng để kéo xe. Tuy nhiên, vì Rudy và Prancer là bạn thân, bạn phải đặt chúng kế bên nhau. Nếu không, chúng sẽ không chịu bay lên.
Có bao nhiêu cách để sắp xếp các chú tuần lộc?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?