If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tổ hợp

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Khi khách hàng mua một combo bữa ăn gia đình tại nhà hàng A, họ có thể chọn 3 món ăn kèm từ thực đơn 9 món.
Giả sử khách hàng chọn 3 món ăn kèm khác nhau, hỏi khách hàng có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 3 món ăn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?