Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Tổ hợp

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Khi khách hàng mua một combo bữa ăn gia đình tại nhà hàng A, họ có thể chọn 3 món ăn kèm từ thực đơn 9 món.
Giả sử khách hàng chọn 3 món ăn kèm khác nhau, hỏi khách hàng có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 3 món ăn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi