If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn về giai thừa: sắp xếp chỗ ngồi

Tìm hiểu cách sử dụng hoán vị để giải các bài toán liên quan đến cách sắp xếp đồ vật. Công thức hoán vị sử dụng giai thừa để đếm tất cả các cách sắp xếp có thể. Video này sẽ giải các ví dụ như sắp xếp ba người ngồi vào ba chỗ và sắp xếp năm người ngồi vào năm chỗ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video