If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chỉnh hợp

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Nhi đang chơi trò ghép chữ và bạn ấy cố gắng tìm các từ có 3 chữ cái sao cho các chữ cái đó đều có trong từ TIGER.
Có bao nhiêu cách khác nhau để sắp xếp thứ tự của 3 chữ cái có trong từ TIGER?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi