Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chương 4: JavaScript mở rộng: Trò chơi và thiết kế trực quan hóa

Giới thiệu

Sau khi đã hoàn thành chương "Mở đầu về JavaScript", chúng ta sẽ tiếp tục học các kỹ thuật giúp tạo ra các chương trình đa giao diện, thiết kế đồ họa 3D, danh sách các nút bấm và các trò chơi có tính điểm.

Cùng tìm hiểu nhanh về các thành phần của trò chơi và thiết kế trực quan hóa thông qua một số chương trình ví dụ.
Tìm hiểu cách xây dựng các trò chơi và hình ảnh trực quan phức tạp hơn bằng cách sử dụng các trình soạn thảo mã trên máy tính và các công cụ gỡ lỗi.