If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài toán thực tiễn liên quan đến hàm số cho bằng công thức

Vấn đề

Lớp của Tiến đã hoàn thành bài kiểm tra toán và điểm số của học sinh nằm trong khoảng từ 0 đến 10.
Hàm số N(g) biểu diễn số học sinh có điểm kiểm tra là g.
Mệnh đề N(8)>2N(5) có nghĩa là gì?
Chọn 1 đáp án: