If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Viết công thức hàm số từ một phương trình

Hàm số và phương trình không giống nhau nhưng chúng có thể liên quan tới nhau. Trong video này, ta viết một công thức hàm số từ một phương trình. Hàm số biểu diễn cùng một mối quan hệ giữa các đại lượng trong phương trình.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video