If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác định tiếp tuyến của đường tròn: độ dài cạnh

Giải hai bài toán áp dụng tính chất tiếp tuyến của đường tròn để xác định xem một đường thẳng có phải là tiếp tuyến của một đường tròn hay không.

Bài 1

Đoạn thẳng OC là bán kính của đường tròn tâm O.
Lưu ý: Hình vẽ không theo tỉ lệ chính xác.
Đường thẳng AC có phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm O không?
Chọn 1 đáp án:

Bài 2

Đoạn thẳng OC là bán kính của đường tròn tâm O.
Lưu ý: Hình vẽ không theo tỉ lệ chính xác.
Đường thẳng AC có phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm O không?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.