If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán nâng cao: bán kính & tiếp tuyến của đường tròn

Giải hai bài toán nâng cao áp dụng các tính chất của tiếp tuyến của đường tròn để tìm bán kính của một đường tròn.

Bài 1

AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm C.
A circle centered around point O. Segment O C is a radius of the circle. Point A lies outside the circle, and line A C is a line that could potentially be tangent to circle O. A line segment connects point A to point O and intersects the circle at point B. Line segment A O, line segment O C, and line A C create the triangle A O C. Side A O is broken into two line segments, A B and B O. Segment A B is two units. Segment A C is four units.
Tìm độ dài của OC.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài 2

AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm C.
A circle centered around point O. Segment O C is a radius of the circle. Point A lies outside the circle, and line A C is a line that could potentially be tangent to circle O. A line segment connects point A to point O and intersects the circle at point B. Line segment A O, line segment O C, and line A C create the triangle A O C. Side A O is broken into two line segments, A B and B O. Segment A B is eighteen units. Segment A C is thirty units.
Tìm độ dài của OC.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.