If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định tiếp tuyến của đường tròn: số đo góc

Giải hai bài toán áp dụng tính chất tiếp tuyến của đường tròn để xác định xem một đường thẳng có phải là tiếp tuyến của một đường tròn hay không.

Bài 1

Đoạn thẳng OC là bán kính của đường tròn tâm O.
A circle centered around point O. Segment O C is a radius of the circle. Point A lies outside the circle, and line A C is a line that could potentially be tangent to circle O. A line segment connects point A to point O. Line segment A O, line segment O C, and line A C create the triangle A O C. Angle A of triangle A O C is thirty-two degrees. Angle O of triangle A O C is fifty-eight degrees. Angle C of triangle A O C is unknown.
Lưu ý: Hình vẽ không theo tỉ lệ chính xác.
Đường thẳng AC có phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm O không?
Chọn 1 đáp án:

Bài 2

Đoạn thẳng BC là đường kính của đường tròn tâm O.
A circle centered around point O. Segment O C is a radius of the circle. Point A lies outside the circle, and line A C is a line that could potentially be tangent to circle O. A line segment connects point A to point B. Line segment A B, line segment B C, and line A C create the triangle A B C. Angle A of triangle A O C is fifty-one degrees. Angle B of triangle A B C is forty-nine degrees. Angle C of triangle A B C is unknown.
Lưu ý: Hình vẽ không theo tỉ lệ chính xác.
Đường thẳng AC có phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm O không?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.