If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Tìm lỗi sai khi giải phương trình (giải trong hai bước)

Vấn đề

Phong đang giải phương trình từng bước một.
2(5g1)=35g1=1,5Bước 15g=2,5Bước 2g=0,5Bước 3
Tìm lỗi của Phong.
Chọn 1 đáp án: