Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Giới thiệu về phương trình giải trong hai bước

Đây là cách mà chúng ta giải các phương trình trong hai bước. Nó bắt đầu với khái niệm về dấu bằng: khi ta biến đổi 1 vế của phương trình, ta cũng phải biến đổi tương đương với vế còn lại. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video