Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Giải phương trình bậc nhất một ẩn: giải trong một bước

Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng một bước tính. Bạn sẽ giải được phương trình khi 1 vế là ẩn, và không có hệ số ở phía trước ẩn.

Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng một bước tính

Một số phương trình bậc nhất một ẩn có thể được giải chỉ với một bước tính duy nhất. Một khi bạn giải xong, bạn sẽ tìm ra giá trị của ẩn làm phương trình đúng.
Để giải phương trình dạng này, chúng ta cần phải nghịch đảo các phép toán đang được thực hiện với ẩn, như vậy chúng ta sẽ nhận được chính ẩn đó. Các phép toán nghịch đảo bao gồm:
  • Cộng và trừ
  • Nhân và chia
Điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ là khi thực hiện bất cứ phép toán nào trên một vế thì bạn cũng phải làm tương tự như vậy đối với vế còn lại của phương trình.
Bạn muốn hiểu hơn về cách giải các phương trình bậc nhất một ẩn bằng một bước tính? Tìm hiểu thêm ở video này.

Ví dụ: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn chứa phép cộng với một bước tính

Tìm k trong phương trình sau đây:
k+18=21
Chúng ta chỉ muốn có một ẩn k bên vế trái của phương trình. Hiện tại, ẩn k đang cộng với 18 vậy nên chúng ta sẽ nghịch đảo phép toán bằng cách trừ đi 18 ở cả 2 vế. Đây là kết quả:
k+18=21k+1818=2118  Trừ đi 18 ở cả 2 vế.k=3  Rút gọn 2 vế

Ví dụ: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn chứa phép chia với một bước tính

Tìm x trong phương trình sau đây:
x4=6
Chúng ta chỉ muốn có một ẩn x ở vế trái của phương trình. Hiện tại, x đang bị chia cho 4, vì vậy chúng ta sẽ nghịch đảo phép toán bằng việc nhân cả 2 vế của phương trình với 4. Đây là kết quả:
x4=6x44=64  Nhân cả 2 vế với 4.x=24  Rút gọn 2 vế

Luyện tập

Bài 1
Tìm k trong phương trình sau:
k7=16
k =
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm các bài tập? Tìm hiểu thêm ở bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.