If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Phân tích đa thức thành nhân tử.
3x2+17x20=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?