If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Đa thức 6m+15 có thể được phân tích thành 3(2m+5) theo tính chất phân phối. Các đa thức phức tạp hơn như 44k^5-66k^4 cũng có thể được phân tích thành nhân tử khi áp dụng tính chất phân phối. Bài viết sau sẽ gồm một số ví dụ về bài học và cho bạn cơ hội để luyện tập.

Ví dụ 1

Phân tích.
6m+15
Cả hai hạng tử đều có nhân tử chung bằng 3, vì vậy ta đưa 3 ra ngoài ngoặc bằng cách sử dụng tính chất phân phối:
6m+15=3(2m+5)
Muốn xem giải thích sâu hơn? Xem video này.

Ví dụ 2

Đưa nhân tử chung ra ngoài ngoặc.
44k566k4+77k3
Các hệ số 44,66,77 có ước chung lớn nhất là 11.
Các biến là k5,k4,k3 và nhân tử chung của chúng là k3.
Vì vậy, nhân tử chung của các hạng tử là 11k3.
Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được:
44k566k4+77k3=11k3(4k2)+11k3(6k)+11k3(7)=11k3(4k26k+7)
Muốn xem ví dụ tương tự? Xem video này.

Luyện tập

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
3b5+15b418b7=

Muốn thêm bài tập? Xem bài luyện tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.