Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân tích đa thức thành nhân tử: đặt nhân tử chung là đa thức chứa hai đơn thức

Phân tích đa thức n(n-1)+3(n-1) thành (n+3)(n-1) bằng cách đặt (n-1) làm nhân tử chung.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video