If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các biểu thức chứa phép cộng và phép trừ số âm

Vấn đề

Câu trả lời nào sau đây là đáp án đúng của biểu thức sau: 35?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?