If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép trừ số âm

Ôn tập các kiến thức cơ bản về phép trừ số âm và luyện tập với các bài toán.

Phép trừ số âm

Trừ một số cũng giống như cộng số đối của nó.
Hãy cùng xem hai ví dụ sau:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Chú ý: Trong hai ví dụ, ta đổi phép trừ thành phép cộng và đổi dấu số thứ hai.
Nếu bạn muốn biết tại sao lại đổi như vậy thì hãy xem thử video này.
Đối với các bài toán về phép cộng, ta có thể giải tương tự.

Ví dụ 1: số âm minus số âm

Chúng ta thực hiện phép trừ minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Bước 1: Viết lại thành phép cộng
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Bước 2: Bắt đầu từ số đầu tiên ở phép cộng, trong phép tính này là minus, 5:
Bước 3: Di chuyển 6 đơn vị vị trí về bên phải. Chúng ta di chuyển 6 đơn vị sang phảiviệc cộng với 6 làm tăng giá trị ta đang có lên 6 đơn vị.
minus, 5, plus, 6 đưa chúng ta đến 1 trên trục số.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Ví dụ 2: số âm minus số âm

Chúng ta thực hiện phép trừ minus, 4, minus, 7.
Bước 1: Viết lại thành phép cộng
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Bước 2: Bắt đầu từ số đầu tiên ở phép cộng, trong phép tính này là minus, 4:
Bước 3: Di chuyển 7 đơn vị về bên trái. Chúng ta di chuyển 7 đơn vị sang tráiviệc cộng với minus, 7 làm giảm giá trị ta đang có xuống 7 đơn vị.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis đưa chúng ta đến minus, 11 trên trục số.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phép trừ với số âm thì hãy xem thêm video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Thực hiện phép trừ.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nếu bạn muốn luyện tập thêm về phép trừ với số âm thì hãy xem thử bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.