If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép cộng số âm

Ôn tập các kiến thức cơ bản về phép cộng số âm và luyện tập với các bài toán.

Cộng các số âm sử dụng trục số

Cộng hai số âm

Hãy thực hiện phép cộng minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis.
Bước 1: Bắt đầu từ số đầu tiên, trong trường hợp này là minus, 6:
Bước 2: Di chuyển 7 đơn vị về bên trái. Chúng ta di chuyển 7 đơn vị sang tráiviệc cộng với minus, 7 sẽ làm giảm giá trị ta đang có xuống 7 đơn vị.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis sẽ đi đến minus, 13 trên trục số.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, equals, minus, 13

Cộng một số âm với một số dương

Hãy thực hiện phép cộng minus, 8, plus, 3.
Bước 1: Bắt đầu từ số thứ nhất, trong trường hợp này là minus, 8:
Bước 2: Di chuyển 3 đơn vị về bên phải. Chúng ta di chuyển 3 đơn vị sang phảiviệc cộng với 3 làm tăng giá trị ta đang có lên 3 đơn vị.
minus, 8, plus, 3 sẽ đi đến minus, 5 trên trục số.
minus, 8, plus, 3, equals, minus, 5
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phép cộng với số âm, bạn hãy tham khảo video này.

Luyện tập

Bài toán 1
  • Current
Thực hiện phép cộng.
5, plus, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nếu bạn muốn luyện tập thêm về phép cộng với số âm, bạn hãy tham khảo bài tập tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.