If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về phép cộng số âm

Ôn tập các kiến thức cơ bản về phép cộng số âm và luyện tập với các bài toán.

Cộng các số âm sử dụng trục số

Cộng hai số âm

Hãy thực hiện phép cộng 6+(7).
Bước 1: Bắt đầu từ số đầu tiên, trong trường hợp này là 6:
Bước 2: Di chuyển 7 đơn vị về bên trái. Chúng ta di chuyển 7 đơn vị sang tráiviệc cộng với 7 sẽ làm giảm giá trị ta đang có xuống 7 đơn vị.
6+(7) sẽ đi đến 13 trên trục số.
6+(7)=13

Cộng một số âm với một số dương

Hãy thực hiện phép cộng 8+3.
Bước 1: Bắt đầu từ số thứ nhất, trong trường hợp này là 8:
Bước 2: Di chuyển 3 đơn vị về bên phải. Chúng ta di chuyển 3 đơn vị sang phảiviệc cộng với 3 làm tăng giá trị ta đang có lên 3 đơn vị.
8+3 sẽ đi đến 5 trên trục số.
8+3=5
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phép cộng với số âm, bạn hãy tham khảo video này.

Luyện tập

Bài toán 1
Thực hiện phép cộng.
5+(4)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Nếu bạn muốn luyện tập thêm về phép cộng với số âm, bạn hãy tham khảo bài tập tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.