If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng ba số thập phân

Bạn An cộng 7,056+605,7+5,67 bằng cách dùng cách cộng tiêu chuẩn. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình tính tổng của ba số thập phân 7,0 56 cộng với 600 Linh 5,7 cộng với 5,67 bây giờ chúng mình cùng làm nhé đầu tiên chúng ta sẽ làm phép tính và có 7,000 56 Sau đó chúng ta có số 600 Linh 5,7 kèm lùi nhé Ở đây chúng mình sẽ phải viết số 600 Minh 5,7 sao cho các hãng giá trị và dấu phẩy của nó thẳng hàng với số hàng ở trên thấy mình sẽ biết nhé Và sẽ cần 605 phẩy 7 như thế này và cuối cùng đối với số 5,67 chúng mình cũng sẽ phải đặt thẳng hàng về hai số hạng đầu tiên vào tới đây chúng mình làm bình thường nhưng khi cộng số nguyên thôi chúng ta sẽ đi từ hàng giá trị nhỏ nhất cho thấy hàng giá trị lớn nhất bây giờ chúng mình cùng tính nhé Ở Hà khi chúng ta hạn chữ số 6 xuống Sau đó là có 5 + 7 = 12 tiết 2 nhóm 11 + 7 bằng 88 + 6 = 14 lít 4 Nếu 1 - 1 + 7 bằng 88 + 5 = 13 13 + 5 = 18 biết cảm nếu 11 + không bằng một hạ 6 xuống và cuối cùng chúng mình sẽ đặt một dấu phẩy ở đây sao cho nó thẳng hàng với dấu phẩy của 3 số hạng có truyền nhé đáp án chúng ta nhận được cho phép tính 7,0 56 cộng với 600 Linh 5,7 và 5,67 sẽ vắng 600 18,4 216 phân lạnh Việt cộng nhiều số thập phân cùng một lúc cũng giống như khi chúng ta cộng hai số thập phân thôi mình nuôi và đặt phép tính thật đúng theo dõi các hành giá trị và dấu phẩy thẳng hàng nhau Sau đó chúng ta tính bình thường nên khi cộng với số nguyên và cuối cùng chúng ta đặt dấu phẩy vào cho nó thẳng hàng với dấu phẩy của các số hạng Vậy là chúng mình đã giải xong bài toán này rồi