If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân số thập phân với số chia hết cho 10

Học cách nhân 0,44 với 1000 bằng cách dịch chuyển dấu phẩy thập phân. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

- 1 quả xoài nặng 0,44 kg vậy 1.000 quả xoài sẽ nặng bao nhiêu kg chúng mình cũng tưởng tượng nhất 1 quả xoài sẽ nặn 0,44 kg vậy khi mình có 10 quả xoài thì sao nhỉ Khi mình có 10 quả xoài thì mình phải lấy 0,44 nhân với 10 và điều đó cũng tương đương với việc mình cần dịch chuyển dấu phẩy này qua một chữ số sàn mình sẽ nhận được 4,4 kg Vậy thì khi mình có 100 quả xoài thì sẽ thế nào nhỉ Mình sẽ tiếp tục di chuyển dấu phẩy này qua một chữ số nước và mình sẽ nhận được 44kg cuối cùng khi mình có 1.000 quả xoài thì mình sẽ cần phải chuyển dấu phẩy này qua một chữ số nước và chúng ta nhớ rằng 44 cũng sẽ bằng 40 4,0 vậy nên mình sẽ tiếp tục di chuyển có Đi qua bốn chữ số nước và mình sẽ nhận được kết quả là 440 kg nói một cách khác khi mình có 0,44 kg tương đương với 1 quả xoài và vùng cần tính cân nặng của 1.000 Quả xoài nghĩa là mình sẽ cần lấy 0,44 nhân với 1.000 mà khi như vậy 1000 thì cũng giống như chúng ta nhưng với 13 lần và nên với 13 lần cũng đồng nghĩa với việc mình cần dịch chuyển dấu phẩy này ba lần mình sẽ di chuyển nó qua một chữ số tương đương với nên với 10 lần đầu tiên dịch chuyển nó thêm một lần nữa tương đương nguyên nhân với 10 lần thứ hai và dịch chuyển đó lần thứ ba tương đương với nhân với 10 lần thứ 3 và mình sẽ cần thêm một số 0 ở đây bởi vì không phải 440 cũng bằng 0,44 và khi Linh dịch chuyển dấu phẩy ba lần thì mình sẽ nhận được kết quả là 440 số kilôgam thì các bạn để ý nhá chúng mình đã di chuyển dấu phẩy từ đây đến đây và cuối cùng cũng đã nhận được 440 kg mình cũng có thể kiểm chứng xem mình đã dịch nó phải đúng chưa bằng cách đặt phép tính nhân mình sẽ lấy 1000 cá nhân với 0,44 a 34 nhưng không bằng 0 4 0 = 0 4 0 = 0 và 4 X1 bằng 4 tương tự Bình lại có bốn nhưng không bằng 0 4 0 = 0 1 0 1 0 và 4 X1 bằng 4 mình không cần lấy không nhưng với 1.000 nữa Bây giờ mình sẽ cộng lại không hạ xuống không cũng không bằng không không có không bằng 04 cũng không bằng 4 và 4 hạ xuống mình sẽ có kết quả là 44.000 nhưng 44.000 sẽ là kết quả nếu mình lấy 1000 nhân với 44 còn ở đây thì mình lấy 1000 nên với 0,44 cơ vậy nhìn sẽ có 2 chữ số ở phía sau dấu phẩy và ở trong cách này thì mình cũng cần đặt hai chữ số phía sau dấu phẩy thì sẽ đặt dấu phẩy ở đây và mình sẽ có kết quả là 440 cũng giống như hai cái quả mà mình đã tính được hưởng trước kết quả đều là 440 ở dãy kết quả cuối cùng 1 quả xoài nặng 0,44 kg thì 1.000 quả xoài sẽ nặn 440 kg à à