If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các số: thử thách về hàng giá trị

Vấn đề

Hoàn thành phép so sánh bằng cách chọn < , > hoặc =.
10 070
70+ mười nghìn
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?