If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số có nhiều chữ số

Vấn đề

Chọn dấu phù hợp để so sánh các số: is greater than, comma, is less than hoặc equals.
4, space, 543, space, 298
459, space, 236
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?